Thai

Be My Eyes

เราจะช่วยเป็นดวงตา ให้กับผู้พิการทางสายตาและผู้มีความผิดปกติทางด้านการมองเห็น

Be My Eyes คือ อะไร

Be My Eyes ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา หรือ ผู้มีที่ความผิดปกติทางด้านสายตา โดยเป็นแอพพลิเคชั่นที่ถูกสร้างขึ้นโดยชุมชนของผู้พิการทางสายตา ผู้มีความผิดปกติทางด้านการมองเห็น และอาสาสมัครที่มีความสามารถทางการมองเห็นเป็นปกติ Be My Eyes มุ่งหวังที่จะใช้เทคโนโลยีและเครือข่าย เพื่อเชื่อมต่อผู้มีสายตาปกติและผู้มีความผิดปกติทางด้านสายตาเข้าหากัน โดยใช้การวีดิโอคอล อาสาสมัครจะให้การช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาและผู้มีความผิดปกติทางด้านการมองเห็น โดยช่วยเป็นดวงตาเพื่อช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่การจับคู่สี การตรวจสอบหลอดไฟว่าเปิดอยู่หรือไม่ หรือการเตรียมอาหารเย็น แอพพลิเคชั่นนี้สามารถใช้งานได้ฟรี ทั้งในระบบ iOS และ ระบบ Android

คำบรรยายวิดีโอ (ไทย)

การใช้งานแอพพลิเคชั่น

เมื่อผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่มีความผิดปกติด้านการมองเห็นต้องการความช่วยเหลือผ่านแอพพลิเคชั่นนี้ Be My Eyes จะส่งการแจ้งเตือนไปยังอาสาสมัครหลายๆคน แอพพลิเคชั่นจะทำการจับคู่ ผู้ใช้ที่เป็นผู้พิการหรือผู้มีความผิดปกติทางด้านสายตาเข้ากับอาสาสมัครที่มีสายตาปกติ โดยใช้เกณฑ์จากภาษาที่ใช้และเขตเวลาที่ทั้งคู่อาศัยอยู่ อาสาสมัครคนแรกที่ตอบรับคำขอ จะถูกเชื่อมต่อกับผู้ขอความช่วยเหลือ และได้รับ video call จากกล้องหลังของผู้ขอความช่วยเหลือ การใช้เสียงพูดคุยระหว่างผู้ใช้และอาสาสมัคร จะสามารถช่วยกันแก้ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นได้ในช่วงดังกล่าว

จะเข้าร่วมได้อย่างไร?

คุณสามารถเข้าร่วมกับ Be My Eyes ได้โดยการโหลดแอปพลิเคชันจาก App Store หรือ Google Play และทำการสมัครสมาชิกโดยเลือกเป็นผู้มีปัญหาด้านสายตา หรืออาสาสมัคร

ถ้าคุณเป็นผู้พิการทางสายตาหรือผู้มีความบกพร่องด้านการมองเห็น

Be My Eyes เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้ทุกเวลาที่คุณต้องการ แอพพลิเคชั่นจะช่วยเชื่อมต่อคุณเข้ากับเครือข่ายของอาสาสมัครที่มีสายตาปกติ ผู้ซึ่งพร้อมและเต็มใจที่จะใช้ความช่วยเหลือคุณตลอดเวลา สำหรับท่านที่มีปัญหาด้านการมองเห็น อาสาสมัครมากกว่า 1 ล้านคนทั่วโลกที่พูดได้มากกว่า 180 ภาษา บริการของ Be My Eyes ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงแค่คุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลา จำนวนครั้งมากเท่าที่คุณต้องการ โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ ด้วยขนาดชุมชนที่ใหญ่ของอาสาสมัคร โทรศัพท์ที่ร้องขอความช่วยเหลือส่วนใหญ่ จะได้รับการตอบรับภายใน 30 วินาที

การใช้งานทั่วไปของแอปพลิเคชั่น

คุณสามารถใช้งาน Be My Eyes ช่วยคุณในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น และนี่คือตัวอย่างของการใช้งาน

1. หาของที่หาย หรือ ทำตก

2. บรรยายรูปภาพ ภาพวาด หรืองานศิลปะอื่นๆ

3. จับคู่ หรือ บรรยายสี

4. อ่านป้ายฉลาก

5. แก้ไขปัญหาของคอมพิวเตอร์

6. การจับจ่ายซื้อของ

7. ระบุวันหมดอายุของอาหาร

8. ทำความคุ้นเคยของตัวคุณกับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ หรือนำทางไปในที่ใหม่ ๆ

9. หาข้อแตกต่างระหว่างของที่แตกต่างกัน

10. ช่วยระบุช่องทางในระบบขนส่งมวลชน (ขาเข้า หรือ ขาออก)

ระบบการช่วยเหลือแบบเจาะจง

ระบบการช่วยเหลือแบบเจาะจง คือ ระบบในแอพพลิเคชั่น Be My Eyes ซึ่งจะช่วยให้เกิดการสื่อสารโดยตรงกับตัวแทนลูกค้าสัมพันธ์ของกิจการ ซึ่งเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรและเร็วกว่า การโทรผ่านระบบช่วยเหลือแบบเจาะจง จะเหมือนกับการโทรแบบทั่วไปของ Be My Eyes แต่สายโทรดังกล่าวจะไม่เชื่อมต่อไปยังอาสาสมัคร โดยจะไปเชื่อมต่อกับตัวแทนของบริษัทแทน ตัวแทนที่ผ่านการอบรมมาแล้ว ซึ่งพร้อมที่จะรับสายและตอบคำถาม เพื่อช่วยคุณจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยความเร็วและความละเอียดรอบคอบ และแน่นอนว่านี่ยังเป็นบริการที่ฟรี

คุณสามารถเข้าใช้งานระบบความช่วยเหลือแบบเจาะจง ผ่านทางตัวเลือกจากหน้าจอ home เมื่อแตะปุ่ม 'Specialized Help' ระบบจะแสดงรายชื่อของบริษัทที่คุณสามารถเข้าถึงได้ ในภูมิภาคของคุณ ข้อมูลประวัติของกิจการ จะประกอบไปด้วยรายละเอียดของการให้บริการ จำนวนชั่วโมงที่ปฎิบัติงาน และภาษาที่ครอบคลุม คุณสามารถโทรเข้าไปยังบริษัที่เลือกได้โดยตรง จากหน้าเพจบริษัท ในปัจจุบันระบบช่วยเหลือแบบเจาะจง สามารถใช้งานได้ใน 12 ประเทศ โดยผ่านการช่วยเหลือทางผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft

ครั้งแรกที่ฉันได้ใช้งาน Be My Eyes เป็นการใช้สำหรับเรื่องทั่วๆไป และฉันคิดว่านั่นเป็นข้อดีของแอปพลิเคชั่น คุณสามารถใช้งานสำหรับเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวัน

"ครั้งแรกที่ฉันได้ใช้งาน Be My Eyes เป็นการใช้สำหรับเรื่องทั่วๆไป และฉันคิดว่านั่นเป็นข้อดีของแอปพลิเคชั่น คุณสามารถใช้งานสำหรับเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวัน"

- Warren, ผู้ใช้ที่มีวิสัยทัศน์ต่ำจากสหราชอาณาจักร

"สิ่งที่ฉันคิดว่าสำคัญ ซึ่ง Be My Eyes ช่วยเปลี่ยนชีวิตของฉัน ก็คือการที่ฉันไม่ต้องมาคอยรอ จนกว่าจะมีคนสายตาปกติผ่านมา มันจึงทำให้ตอนนี้ฉันมีอิสระมากขึ้น และสามารถได้ข้อมูลในเวลาที่จำเป็น"

Norbert photo
- Norbert, ผู้ใช้งานซึ่งเป็นคนตาบอด จากสวิตเซอร์แลนด์

ถ้าคุณเป็นอาสาสมัคร

ถ้าผู้พิการทางสายตาหรือผู้บกพร่องด้านการมองเห็นต้องการความช่วยเหลือจากคุณ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์ของคุณ และถ้าคุณเป็นอาสาสมัครคนแรกที่ตอบรับคำขอความช่วยเหลือ คุณก็จะถูกเชื่อมต่อเข้ากับผู้ใช้ที่ขอความช่วยเหลือนั้น ทั้งสองฝ่ายจะเข้าสู่การเชื่อมต่อวีดีโอแบบทางเดียว ทำให้คุณสามารถมองเห็นตำแหน่ง หรือสิ่งของ ที่กล้องของผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตา โดยคุณสามารถช่วยเหลือ หรือแนะนำพวกเขาหากว่าจำเป็น

เรามีอาสาสมัครจำนวนมาก ผู้ซึ่งมีความกระตือรือล้นที่จะให้ความช่วยเหลือ ดังนั้นจึงทำให้คุณอาจจะไม่ได้เป็นคนแรกที่รับสาย และอาจจะไม่รับสายใดๆเลยเป็นเวลาหลายๆวัน หรือเป็นสัปดาห์ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนแค่ในช่วงเวลา 08.00 ถึง 21.00 น. เท่านั้นตามไทม์โซนของคุณ

คุณไม่ต้องกังวลไปหากคุณได้รับการแจ้งเตือนในขณะที่คุณกำลังยุ่งเพราะจะมีอาสาสมัครท่านอื่นรับสายแทนนั่นเอง อย่างที่สอง คุณไม่จำเป็นต้องเปิดแอพพลิเคชั่นเอาไว้เพื่อรับสาย สายจะมาได้ตลอดตราบใดที่คุณยังล็อคอินแอพพลิเคชั่นไว้

ผู้พิการทางสายตาหรือผู้บกพร่องด้านการมองเห็นนั้นจะต้องการความช่วยเหลือบางอย่างเช่น ระบุวันหมดอายุของสินค้า, หาของที่ตกอยู่, นำทางไปยังที่ๆไม่คุ้นเคย และอื่นๆอีกหลายอย่าง

"การช่วยเหลือคนอื่นผ่าน Be My Eyes ทำให้ฉันรู้สึกดีและลึกซึ้งอย่างมาก หลังจากที่ฉันได้ช่วยใครสักคนแล้ว ฉันจะรู้สึกเบิกบานและยินดีมาก และนั่นทำให้ฉันตระหนักอยู่ตลอดที่จะรู้สึกขอบคุณทุกอย่างในชีวิตฉันในทุก ๆ วัน. ฉันรู้สึกมีความสุขมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อฉันได้ใช้ Be My Eyes ในการช่วยเหลือใครสักคน"

Sarah photo
- Sarah, อาสาสมัครจากสหราชอาณาจักร

"ผมรู้สึกมีความสุขที่ได้เป็นส่วนช่วยให้ชีวิตของคน คนหนึ่ง ดีขึ้น คนคนนั้นคือคนที่ผมไม่รู้จัก ไม่เคยพบปะมาก่อน และอาจไม่มีโอกาสได้พบเลยก็ตามในชีวิตนี้ สิ่งเล็กๆที่คุณทำนั้น มันสามารถเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนได้"

Jon photo
- Jon, อาสาสมัครจากสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Be My Eyes โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ Be My Eyes (ภาษาอังกฤษ) หรือติดต่อเราผ่าน info@bemyeyes.com

ติดตามข่าวสาร

สำหรับสื่อ

ต้องการตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับ Be My Eyes story? หรือต้องการ โลโก้ หรือภาพของพวกเรา ลองดูสิว่าเรามีอะไรบ้าง

ข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ของเรา
แชร์หน้านี้กับเพื่อนๆของคุณ
www.bemyeyes.com