Czech

Be My Eyes

Přinášíme zrak slepým a slabozrakým lidem

Co je projekt Be My Eyes

Be My Eyes byl vytvořen, aby pomohl slepcům nebo slabozrakým. Aplikaci tvoří celosvětová komunita slepců a lidí se zrakovým postižením a vidících dobrovolníků. Be My Eyes využívá sílu technologií a propojení lidí, aby navrátil zrak lidem, kteří ho ztratili. Prostřednictvím videohovoru poskytují dobrovolníci slepým a jinak zrakově postiženým uživatelům vizuální pomoc při rozmanitých úlohách jako je rozpoznávání barev, kontrola, zda jsou zapnutá světla či příprava večeře. Aplikace je zdarma a dostupná pro oba operační systémy - iOS i Android.

Video titulky (čeština)

Jak aplikace funguje

Jakmile slepý nebo zrakově postižený uživatel skrze aplikaci požádá o pomoc, Be My Eyes odešle upozornění několika dobrovolníkům. Aplikace pracuje díky spojení slepce či zrakově postiženého uživatele a vidícího dobrovolníka na základě jazyka a časového pásma. První dobrovolník, který odpoví na požadavek, je spojen s konkrétním uživatelem pomocí živého videohovoru z přední kamery uživatelova chytrého telefonu. Zvukové spojení umožňuje uživateli a dobrovolníkovi řešit danou problematiku společně.

Jak se můžete zapojit

Pro připojení se do Be My Eyes komunity si stáhněte aplikaci z App Store nebo Google Play a přihlaste se jako nevidomý/zrakově postižený uživatel či vidomý dobrovolník.

Pokud jste nevidomý nebo zrakově postižený uživatel

Berte Be My Eyes jako nástroj, který můžete použít, kdykoliv ho potřebujete. Aplikace Vás spojí s globální sítí vidomých dobrovolníků, kteří jsou připraveni a ochotni Vám kdykoli pomoci. Jakožto nevidomému či zrakově postiženému uživateli je Vám zraková podpora nabízena ve více než 180 jazycích více než milionem dobrovolníků. Služba Be My Eyes je zdarma a vyžaduje pouze internetové připojení. Můžete zavolat kdykoliv během dne a tak často, jak jen to potřebujete; není zde limit na délku nebo počet hovorů. Obrovská dobrovolnická komunita má za následek, že většina hovorů je přijata do 30 vteřin.

Příklady použití aplikace

Aplikaci Be My Eyes můžete použít k čemukoli, co vyžaduje zrakovou pomoc. Zde jsou některé běžné příklady jak lidé používají Be My Eyes:

1. Nalezení ztracených nebo upuštěných věcí

2. Popis toho, co je na obrázku, malbě nebo jiných uměleckých děl

3. Párování či popis barev

4. Čtení cedulek

5. Oprava problémů s počítačem

6. Nákup potravin

7. Zjištění data spotřeby na potravinových produktech

8. Seznámení se s novým prostředím nebo pomoc s orientací na novém místě

9. Rozlišování mezi různými věcmi

10. Určení času odjezdu a příjezdu prostředků veřejné dopravy

Specializovaná platforma pomoci

Specializovaná platforma pomoci je umístěna v rámci aplikace Be My Eyes. Nabízí možnost přímé komunikace s pracovníkem centra podpory zákazníků a slouží jako nástroj snadnější a rychlejší pomoci. Zavolání na Specliazovanou linku pomoci funguje stejně jako v případě telefonátu na Be Me Eyes. Rozdíl spočívá v tom, že namísto spojení se s dobrovolníkem, budete spojeni se zástupcem společnosti. Vyškolený zástupce společnosti Vám bude k dispozici a zodpoví Vaši otázku a pomůže Vám s jakýmkoli problém bez odkladu a se znalostí věci. A jako obvykle, vše je k Vaší dispozici zcela zdarma.

Specializovanou linku pomoci můžete kontaktovat přímo prostřednictvím domovské stránky. Po kliknutí na tlačítko "Specialized Help" (specializovaná pomoc) se Vám zobrazí seznam všech společností, jež jsou Vám ve vašem regionu k dispozici. Každý profil společnosti nabízí popis poskytovaných služeb, otevírací a pracovní doby i seznam komunikačních jazyků. Přímo ze stránky dané společnosti je možné společnost telefonicky kontaktovat. V současnosti je "Specialized Help, Specializovaná pomoc" k dispozici ve dvanácti zemích a využívá produkty a služby společnosti Microsoft.

"To, s čím bych kontaktoval aplikaci Be My Eyes poprvé, by bylo něco relativně běžného. A to je na celé věci právě to hezké - můžete ji využít pro každodenní a obyčejné věci a situace."

- Warren, slabozraký, Velká Británie

"Jedna z důležitých věcí, která se v mém životě změnila díky Be My Eyes je, že nemusím vždy čekat na okamžik, kdy mi osobně pomůže plně vidící osoba. Jsem mnohem víc nezávislý a získávám tak informace kdykoli je potřebuji."

Norbert photo
- Norbert, slepý, Švýcarsko

Pokud jste vidomý dobrovolník

V případě, kdy nevidomý nebo zrakově postižený uživatel Be My Eyes potřebuje Vaši pomoc, obdržíte upozornění na Vašem telefonu. Pokud jste první dobrovolník, který odpověděl na žádost, budete spojeni s tímto uživatelem. Mezi vámi bude vytvořeno jednosměrné video spojení, což znamená, že můžete vidět tam, kam nevidomý nebo zrakově postižený uživatel zamíří kamerou a můžete jej v případě potřeby navádět.

Máme značný počet dobrovolníků, kteří chtějí pomáhat, tudíž vezměte prosím na vědomí, že nemusíte být první, kdo odpoví, a nemusíte obdržet hovor každý den či každý týden. Hovory vám budou chodit pouze v denních hodinách ve vašem místním čase mezi 8 ráno a 9 večer.

V případě, kdy nemůžete hovor přijmout, tento bude přesměrován na dalšího dobrovolníka. Za druhé, nemusíte mít aplikaci otevřenou aby vám chodily hovory. Hovory budou chodit dokud jste přihlášeni ve vašem Be My Eyes profilu.

Nevidomí a slabozrací uživatelé mohou potřebovat pomoc s čímkoliv od zjišťování dat spotřeby přes hledání upuštěných předmětů po orientaci na neznámých místech a další.

"Poskytnutí pomoci prostřednictvím Be My Eyes pro mne mělo hluboký význam. Poté, co jsem mohl někomu pomoci, cítil jsem se velmi dobře. Také jsem si znovu uvědomil, že mám být za vše ve svém životě každý den vděčný. Jsem vždycky štastnější, když pomocí Be My Eyes mohu někomu pomoci."

Sarah photo
- Sarah, dobrovolnice, Velká Británie

"Jednoduše se cítím báječně, že žiji v době, kdy mohu někomu nezištně pomoci - zejména někomu, koho jsem nikdy nepotkal a s kým se společně patrně nikdy nesetkáme."

Jon photo
- Jon, dobrovolník, Spojené státy

Další informace

Pokud se chcete dozvědět víc o Be My Eyes, navštivte stránku Be My Eyes (pouze v angličtině), nebo nás kontaktujte na info@bemyeyes.com.

Zůstaňte v kontaktu

Tisk & Média

Pracujete na příběhu o Be My Eyes? Potřebujete verzi loga společnosti, produktu, nebo týmových fotek s vysokým rozlišením? Podívejte se do našich dalších odkazů.

Obchodní zdroje
Sdílet tuto stránku s přáteli.
www.bemyeyes.com